Câu hỏi Ielts

1. Cấu trúc đề thi Ielts như thế nào ?

2. Tại sao nên thi Ielts ?

Câu hỏi Toeic

1. Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?

2. Hình thức thi Toeic ?

3. TOEIC là gì ?

Câu hỏi Toefl

1. Toeft iBT là gì ?

2. Mức điểm Toefl như thế nào là tốt ?

3. TOEFL iBT khác với TOEFL trên giấy như thế nào ?

4. Toefl là gì ?

hệ thống kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp