Toeft iBT là gì ?

TOEFL iBT là bài thi TOEFL phiên bản mới ứng dụng công nghệ Internet tốc độ cao. Học sinh sẽ làm bài hoàn toàn trên máy tính, tại các trung tâm khảo thí của ETS (Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ) tại Việt Nam.

Câu hỏi liên quan

1. Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?
2. Hình thức thi Toeic ?
3. TOEIC là gì ?
Toeft iBT là gì ?