Tại sao nên thi Ielts ?

Kì thi IELTS, có thể hiểu là kì thi kiểm tra tiếng Anh cho các học viên ở các nước không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất. Với hơn 1.7 triệu bài thi mỗi năm trên toàn cầu, IELTS được khẳng định là thước đo trình độ Anh ngữ chính xác được ưa chuộng và công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Cho đến nay, có hơn 7000 tổ chức bao gồm các trường đại học, các công ty đa quốc gia trên thế giới, phổ biến nhất là ở Anh, Úc và các nước phát triển đã công nhận IELTS là chứng chỉ cần thiết để học tập và làm việc tại đây.

 

IELTS có hai dạng bài thi:

- IELTS Học thuật (Academic) dành cho mục đích theo học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường Đại học hoặc làm việc tới các tổ chức lớn ở nước ngoài

- IELTS Phổ thông (General Training) dành cho mục đích theo học các chứng chỉ dưới mức cử nhân hoặc làm việc ở các công ty, tổ chức nhỏ ở nước ngòai. IELTS Phổ thông cũng đuợc dùng ở các cơ quan nhập cảnh ở Anh, Úc cho mục đích định cư.

Câu hỏi liên quan

1. Cấu trúc đề thi Ielts như thế nào ?
2. Tại sao nên thi Ielts ?
Tại sao nên thi Ielts ?