Mức điểm Toefl như thế nào là tốt ?

Điểm TOEFL iBT tối thiểu/trung bình của một số đại học Mỹ ưu thích của du học sinh Việt Nam:

New York University: 100
Northeastern University: 80
SUNY Buffalo: 80
University of Chicago: 100
UC Berkeley: 83
UC Davis: 80
University of North Carolina - Chapel Hill: 100
University of Notre Dame: 100
UC San Diego: 83
University of Massachusetts at Amherst: 80
University of Miami: 80
University of Virginia: 100

Câu hỏi liên quan

1. Kết quả TOEIC được chấp nhận ở đâu ?
2. Hình thức thi Toeic ?
3. TOEIC là gì ?
Mức điểm Toefl như thế nào là tốt ?