td_mvc1111
Kiểm toán nội bộ: Dịch vụ Kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức

td_mvc759
Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk đã kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư và loại khỏi quy hoạch 20 dự án thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó, có 7 dự án thủy điện thu hồi chủ trương đầu tư và 13 công trình thuỷ điện vừa và nhỏ loại khỏi quy hoạch. Nguyên nhân, do các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm so với quy định, một số công trình, dự án do ảnh hưởng nhiều đến rừng, đất rừng, môi sinh môi trường hoặc công

td_mvc966
AASC: Nâng tầm kiểm toán Việt. Cùng với sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng và đang có sự hội nhập mạnh mẽ cả về chất lượng, cũng như thương hiệu.

td_mvc804
Những năm gần đây, kiểm toán nổi lên như một "nghề vàng", thu hút rất nhiều người theo học và cả chuyển ngành để trở thành kiểm toán viên với mức thu nhập cao.
hệ thống, giải pháp, phần mềm kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp