Phần mềm: Tại sao cần giải pháp phần mềm kiểm toán, kiểm soát nội bộ?

Kiemtoannoibo.vn- Môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Cạnh tranh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tập đoàn … ngày càng cao. Khối lượng giao dịch ngày càng lớn, đòi hỏi tốc độ xử lý giao dịch càng cao là những nguyên nhân chính để các nhà kinh doanh cần đến một bộ máy kiểm toán nội bộ thực sự hiệu quả.

Tại sao cần phần mềm kiểm toán, kiểm toán nội bộ?

 • Ngân hàng, doanh nghiệp có nhiều sản phẩm, dịch vụ mới xuất hiện nhiều rủi ro mới.
 • Kỹ thuật kiểm toán thay đổi từ kiểm toán truyền thống sang kiểm toán định hướng rủi ro.
 • Yêu cầu chất lượng kiểm toán ngày càng cao.
 • Kiểm toán nội bộ chuyển dịch từ hoạt động kiểm tra rà soát trực tiếp sang cung cấp dịch vụ tư vấn.
 • Phần lớn đang kiểm toán thủ công.
 • Báo cáo kiểm toán lưu trữ không đầy đủ, liên tục, không cập nhật dữ liệu đối tượng kiểm toán.
 • Đội ngũ kiểm toán vừa thiếu, yếu và không đồng đều.
 • Nhu cầu kiểm toán lớn, nguồn lực và ngân sách có hạn.
 • Công tác tổng hợp, báo cáo gặp khó khăn.
 • Báo cáo kiểm toán không phân tích được chi tiết theo từng đối tượng, nghiệp vụ, nguyên nhân rủi ro, phân tích theo kiểm toán viên …
 • Không có công cụ hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán hàng năng, tổ chức kiểm toán, báo cáo, theo dõi khắc phục…
 • Một số các nhu cầu khác: yêu cầu hiện đại hóa, tin học hóa, chuyển đổi mô hình kiểm toán từ phân tán sang tập trung …
td_mvc113385
Kiemtoannoibo.vn-Môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Cạnh tranh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tập đoàn … ngày càng cao. Khối lượng giao dịch ngày càng lớn, đòi hỏi tốc độ xử lý giao dịch càng cao là những nguyên nhân chính để các nhà kinh doanh cần đến một bộ máy kiểm toán nội bộ thực sự hiệu quả.