6 tháng triển khai 75 cuộc kiểm toán

Đến 30/6 toàn ngành đã triển khai 75 cuộc kiểm toán (đạt 52%), kết thúc 52 cuộc kiểm toán, xét duyệt 34 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 5 báo cáo kiểm toán, xử lý tài chính 83,3 tỷ đồng.

Nhìn chung, các đoàn kiểm toán đợt I đều thực hiện kiểm toán đúng tiến độ kế hoạch, không có trường hợp nào xin kéo dài thời gian kiểm toán, chế độ báo cáo định kỳ theo từng cấp về tiến độ, kết quả kiểm toán được duy trì tốt góp phần xử lý kịp thời những vướng mắc, chỉ đạo thực hiện đúng mục tiêu kiểm toán, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước.

Bên cạnh đó, KTNN đã triển khai một số cuộc kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi kiểm toán rộng với nhiều mục tiêu, nội dung kiểm toán lồng ghép tại các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.

Theo Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái trong 6 tháng cuối năm, các KTNN chuyên ngành và khu vực cần tập trung phát hành nhanh các báo cáo kiểm toán đợt I/2013. Đồng thời triển khai các cuộc kiểm toán đợt II, đợt III theo kế hoạch tổng thể đã được duyệt, kết thúc kiểm toán trước ngày 30/11/2013 và phát hành toàn bộ báo cáo kiểm toán trước ngày 31/1/2014.

Cũng tại Hội nghị, Tổng KTNN cũng phát động phong trào thi đua 365 ngày lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN với tiêu chí cụ thể nhằm khơi dậy lòng yêu ngành, tự trọng nghề nghiệp.

 

Theo KTNN

td_mvc64426
Ngày 11/7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 và phát động phong trào thi đua 365 ngày lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN.