Công ty kiểm toán

AASC: Nâng tầm kiểm toán Việt. Cùng với sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng và đang có sự hội nhập mạnh mẽ cả về chất lượng, cũng như thương hiệu.
td_mvc966

Ba tổng kết đáng nhớ tại cuộc họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2012 - 2013 đó là: KPMG - doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ngành báo cáo lỗ; cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty kiểm toán dẫn tới giá phí giảm xuống dưới mức được phép; nhiều khách hàng thanh toán phí kiểm toán bằng hiện vật như ôtô, bất động sản, hàng tiêu dùng. Thực tế này cho thấy, không chỉ các ngành khác có những tiếng kêu báo động, ngành kiểm toán vốn được cho là ngoài tâm bão, cũng không phải ngoại lệ.
td_mvc874
hệ thống, giải pháp, phần mềm kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp