Kiểm toán quyết toán đầu tư

Lương tối thiểu sẽ thêm 100.000 đồng từ 1.7, nhưng cùng với đó là giá xăng vừa lên, giá điện dự kiến tăng; rồi học phí, viện phí, giá nước sinh hoạt cũng có thể được điều chỉnh...
td_mvc36065

Thị trường ô tô đã có dấu hiệu “ấm” trở lại. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đang kỳ vọng những chính sách mới sẽ tạo sự khác biệt lớn về giá để thay đổi cục diện.
td_mvc103369

Chiều 19/6, với hơn 90% đại biểu tán thành, QH thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), với nhiều ưu đãi thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường.
td_mvc795

Nếu vẫn để doanh nghiệp được tự định giá với biến động 5% thì người tiêu dùng chỉ có thiệt, đây là nhận định của hầu hết các chuyên gia.
td_mvc816
hệ thống, giải pháp, phần mềm kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp